B.G.S. na čištění pil - gel (superkoncentrát) 25 l

Jedná so o jeden z nejsilnějších a nejúčinnějších čističů pil na trhu, který se před použitím ředí vodou.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 9.300 Kč
Cena bez DPH:7.685 Kč
skladem

Popis zboží

Jedná so o jeden z nejsilnějších a nejúčinnějších čističů pil na českém trhu, který se před použitím ředí vodou.

Je speciální koncentrovaný prostředek na čištění pil, nástrojů a míst, kde je napálená smola. Má silné odmašťovací a čistící účinky.

Doporučené ředění je 1:5, 1:10, 1:40 a možno i více a to dle stupně znečištění a zvoleného postupu mytí.

Možnost použití i do automatických mycí zařízení, ale s přídaním přípravku na potlačení pěnivosti (máme v nabídce).

B.G.S. je vyroben v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Možné způsoby použití :

- postřikem na čištěnou plochu, nechat působit a očistit, vždy opláchnou čistou vodou a ošetřit proti korozi 

- mytí - nechat působit a očistit, vždy opláchnout čistou vodou a ošetřit proti korozi

- ponořením do lázně, kde je koncentrát B.G.S. naředěný vodou, poté očistit, opláchnout čistou vodou a ošetřit proti korozi

- automatické strojní čištění, zde vždy použijte náš odpěňovací prostředek 

Použití

Přípravek B.G.S. lze použít dle stupně znečištění v koncentrované formě, anebo naředěný vodou v poměru 1:5 až 1:10-100. K ředění přípravku doporučujeme použít ředící FREE WAY láhev se stupnicí. Účinnost čištění se zvyšuje použitím teplé vody. Prostředek se rovnoměrně nanese a rozetře na čištěnou plochu, případně lze čištěný objekt namáčet do lázně roztoku prostředku B.G.S. a vody.

Nebezpečí! Obsahuje hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Obsahuje: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty

Revize Bezpečnostního listu  : 22. 5. 2023 / 4.0

Parametry a specifikace

Objem
25 l

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Doporučujeme přikoupit

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies