B.G.S - SUPERKONCENTRÁT na čištění připálenin 3 l

Jedná so o jeden z nejsilnějších a nejúčinnějších přípravků na připáleniny, který se ředí před použitím pouze vodou.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 1.364 Kč
Cena bez DPH:1.127 Kč
skladem
5.00 2

Popis zboží

Jedná so o jeden z nejsilnějších a nejúčinnějších přípravků na připáleniny, který se ředí před použitím vodou.

je speciální čistící prostředek na elektrické a plynové pece, sklokeramické a indukční desky,
trouby na pečení, grily, fritézy a další kuchyňská zařízení či nástroje

má silné odmašťovací a čistící účinky

má vysokou čistící sílu k odstranění připáleného tuku, zbytků jídel
a špinavých škraloupů

Doporučené ředění je 1:3, 1:10, 1:40 a možno i více a to dle stupně znečištění a zvoleného postupu mytí.

Vyroben v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Možné způsoby použití :

aplikace postřikem na ošetřovanou plochu, nechat působit a očistit + opláchnou čistou vodou

mytí - nechat působit a očistit + opláchnoutčistou vodou

ponořením do lázně

Použití :

Přípravek B.G.S. Speciál lze použít dle stupně znečištění v koncentrované formě, anebo naředěný vodou v poměru 1:3 až 1:10-50 dle stupně znečištěný.

Prostředek nanést houbou na studený či mírně zahřátý čištěný povrch a nechat chvíli působit.

K ředění přípravku doporučujeme použít ředící FREE WAY láhev se stupnicí.

Účinnost čištění se zvyšuje použitím teplé vody. Prostředek se rovnoměrně nanese a rozetře na čištěnou plochu, případně lze čištěný objekt namáčet do lázně roztoku prostředku B.G.S. a vody.

Nebezpečí! Obsahuje hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Obsahuje: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty

Revize Bezpečnostního listu  : 22. 5. 2023 / 4.0

Parametry a specifikace

Objem
3 l

8. 4. 2022  07:12

25. 12. 2021  13:26

splnil očekávání

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Doporučujeme přikoupit

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies