Bull 1 l

AKCE

Silný odmašťovací a mycí koncentrát s velkou možností využití. Je vhodný pro kuchyňská zařízení, myčky nádobí, čistící stroje, lze jím čistit chladničky, vany, motory, kov, gumu i plasty a často je používán i k čištění bazénů.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 472 Kč
Cena bez DPH:390 Kč
skladem
5.00 5

Popis zboží

Nejlepší a nejsilnější prostředek na profesionální čištění, mytí a odmašťování všech ploch kuchyní - podlah a obkladů. Výborně vyčistí a odmastí digestoř. Je používán na "generální" úklidy. Dobře odstraňuje zbytky hmyzu z karosérií automobilů, výborně odmašťuje a čistí kola (schváleno zkušebnou silničních vozidel).

Lze použít různými způsoby - omývání, postřikem, máčení. Je silně pěnící ! Na požádání lze dodat přípravek na potlačení pěnivosti. Je možné použít i při čištění parou, pod vysokým tlakem nebo při čištění v ultrazvukových zařízeních. Při použití teplé vody se zvyšuje účinek odmašťování.

Výborně čistí a odmašťuje i stojany čerpacích stanic PHM.

Při použití na hliník vždy opláchněte vodou! (nikdy nenechte dlouho působit či nechat zaschnout!)

Vyrobeno v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Doporučujeme použít naší "ředící láhev s měrkou množsví" a rozstřikování pomocí rozprašovače ( v nabídce je obyčejný nebo s kovovou tryskou ).

Pro manipulaci s kanystry doporučujeme "stáčecí ventil" , nebo "dávkovací ventil" na příslušnou velikost obalu - naleznete v příslušenství.

Před použitím nařeďte koncentrát vodou.

1 litr koncentrátu BULL v poměru 1:10 s vodou, získáte 11 litrů silného čistícího prostředku, který se dále ředí , nebo nanáší rozprašovačem

Použití

Speciální koncentrovaný čistící a odmašťovací prostředek BULL se zředěný v poměru 1:10 nanáší na čištěnou plochu, nechá působit a důkladně opláchne čistou vodou. Při vyšší teplotě vody dosahuje vyššího čistícího účinku. Dle stupně znečištění je možné naředit v poměru 1:10 až 1:200. Při použití na hliník vždy důkladně opláchněte vodou !

Obsahuje: 5 - < 15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky a < 5 %
kationtové povrchově aktivní látky. Dále obsahuje: kyselina citronová monohydrát, iso-propanol a
ethanol

Nebezpečí: Obsahuje isotridekanol,ethoxylovaný, hydroxid sodný a benzyl-
C12-14-alkyldimethylammonium chlorid. Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními
předpisy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

 

19. 9. 2023  11:48

Používám při mytí podlah v domácnosti (dlaždice), sprchového koutu, keramických obkladů. Stačí malé množství do vody, skvěle se sním pracuje.

10. 11. 2022  18:25

Používám několik let, splňuje uváděné vlastnosti od výrobce. Velmi dobré .

12. 6. 2021  07:19

Kupuji opakovaně, velmi kvalitní odstraňovač nečistot. Zároveň šetrný k pokožce rukou.

6. 5. 2021  18:14

Skvěle vše vyčistí, neznám podobný přípravek.

22. 3. 2020  20:03

Používáme ve firmě - spokojenost!

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Doporučujeme přikoupit

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies