Bull 25 l

AKCE

Silný odmašťovací a mycí vodou ředitelný koncentrát s velkou možností využití. Je vhodný pro univerzální použítí na veškerou mastnotu.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 9.999 Kč
Cena bez DPH:8.263 Kč
skladem
5.00 5

Popis zboží

Jeden z nejlepších a nejsilnějších prostředků na čištění, mytí a odmašťování všech ploch kuchyní - podlah a obkladů. Výborně vyčistí a odmastí digestoř. Je používán na "generální" úklidy. Dobře odstraňuje zbytky hmyzu z karosérií automobilů, výborně odmašťuje a čistí kola (schváleno zkušebnou silničních vozidel).

Lze použít různými způsoby - omývání, postřikem, máčení. Je silně pěnící ! Na požádání lze dodat přípravek na potlačení pěnivosti. Je možné použít i při čištění parou, pod vysokým tlakem nebo při čištění v ultrazvukových zařízeních. Při použití teplé vody se zvyšuje účinek odmašťování.

Výborně čistí a odmašťuje stojany čerpacích stanic PHM.

Doporučujeme použít naší "ředící láhev s měrkou množsví" a rozstřikování pomocí rozprašovače ( v nabídce je obyčejný nebo s kovovou tryskou ).

Pro manipulaci s kanystry doporučujeme "stáčecí ventil" , nebo "dávkovací ventil" na příslušnou velikost obalu - naleznete v příslušenství.

Před použitím vždy nařeďte koncentrát vodou.

1 litr koncentrátu BULL v poměru 1:10 s vodou, získáte 11 litrů silného čistícího prostředku, který se dále ředí , nebo le nanášet rozprašovačem.

Nepouživejte na hliník! Pokud ano, vždy BULL opláchněte vodou! (nikdy nenechte dlouho působit či nechat zaschnout!)

Vyrobeno v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Použití:

Speciální koncentrovaný čistící a odmašťovací prostředek BULL se zředěný v poměru 1:10 nanáší na čištěnou plochu, nechá působit a důkladně opláchne čistou vodou. Při vyšší teplotě vody dosahuje vyššího čistícího účinku. Dle stupně znečištění je možné naředit v poměru 1:10 až 1:200. Při použití na hliník vždy důkladně opláchněte vodou !

Nebezpečné látky: hydroxid sodný; alkoholy, C12-14, ethoxylované

Obsahuje: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfémy

Nebezpečí ! Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte  kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud  je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

UFI: C800-A0KJ-M00V-TUXP

Výrobce ručí za stálou kvalitu výrobku. Neručí však za chyby způsobené špatným použitím. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí.

 Datum revize Bezpečnostního listu : 9. 2. 2024 / 5.0

 

 

Parametry a specifikace

Bezpečnostní list
Datový list

19. 9. 2023  11:48

Používám při mytí podlah v domácnosti (dlaždice), sprchového koutu, keramických obkladů. Stačí malé množství do vody, skvěle se sním pracuje.

10. 11. 2022  18:25

Používám několik let, splňuje uváděné vlastnosti od výrobce. Velmi dobré .

12. 6. 2021  07:19

Kupuji opakovaně, velmi kvalitní odstraňovač nečistot. Zároveň šetrný k pokožce rukou.

6. 5. 2021  18:14

Skvěle vše vyčistí, neznám podobný přípravek.

22. 3. 2020  20:03

Používáme ve firmě - spokojenost!

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Doporučujeme přikoupit

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies