FW Bělící prací prostředek - PROFI 15 kg

Perkarbonát sodný je skvělý pomocník na zachování a rozjasnění jasně bílé barvy prádla, narozdíl od optických rozjasňovačů na textilu nevytváří pouze imitující vrstvu čistotné bělosti. Zabraňuje šednutí prádla.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 2.800 Kč
Cena bez DPH:2.314 Kč
skladem

Popis zboží

Přípravek je určen k profesionálnímu odstraňování skvrn a nebo k bělení bílého prádla.

Složení produkti: jedná o sodu obohacenou o kyslík (tedy percarbonát sodný), který se při styku s vodou rozkládá na vodu, bělicí a dezinfekční kyslík a uhličitan sodný.

Veškeré vzniklé látky jsou zcela nezávadné, PERCARBONÁT je proto ekologickou alternativou běžných bělících přípravků na bázi chlóru.

K čemu se používá:

pro praní bílého a světlého prádla v pračce přidejte 1-2 polévkové lžíce prášku do zásobníku spolu s pracím prostředkem.

Silně znečištěné prádlo namočte přes noc do teplé vody, ve které rozpusťte 1-2 lžíce prášku (cca na 10 litrů). Vhodné především na organické skvrny vzniklé od potu, mastnot, vína, trávy, hlíny či inkoustu

Možné požití:

  • při praní bílého prádla v pračce přidejte 1 - 2 lžíce PERCARBONÁTU k pracímu prášku,
  • silně znečištěné prádlo namočte do teplé vody, rozpusťte 1-2 lžíce PERCARBONÁTU a nechte působit delší dobu, poté prádlo vyperte běžným způsobem, jak jste zvyklí
  • je účinný při teplotách od 40°C .

Silně pěnící prostředek !

Složení: 100% perkarbonát sodný

Vyrobeno v EU.

Nebezpečí:

Nebezpečí ! Obsahuje nebezpečné látky :  uhličitan sodný a peroxid vodíku.

Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití.  Způsobuje vážné poškození očí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.  Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj.

Skladujte v souladu s místními předpisy/regionálními předpisy/státními

předpisy/mezinárodními předpisy.

Určeno pro profesionální použití !

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies