FW PROFÍK ENZYM - 11 kg - prací prášek s enzymem pro profesionální použití

NOVINKAAKCEBESTSELLER

FW PROFÍK ENZYM - univerzální prací prášek s enzymem a příjemnou vůní - 11 kg pro profesionální použití

Počet kusů
Cena s DPH: 639 Kč
Cena bez DPH:528 Kč
skladem

Popis zboží

Univerzální prací prostředek nové generace s vysokou prací schopností, příjemnou dlouhotrvající vůní a s obsahem enzymů a aktivního kyslíku. Určený pro všechny druhy praček. Na bílé i barevné prádlo. Optimální dávka pro zajištění vysoké prací účinnosti je 4-6 g na 1 litr vody (zjistíte v manuálu vaší pračky - spotřeby vody při praní a předpírce ).
V automatické pračce lze doporučit v závislosti na tvrdosti a množství prádla dávku 40-60 g.
Vzhledem k vysokému obsahu enzymů se doporučuje používat prostředek pro praní, zejména v rozmezí teplot 40° 60°C. Při vyvářce je velice výhodné nejprve využít vysokého účinku enzymů a asi po 10-15 minutách zvýšit teplotu praní na požadovaných 80-95°C. Tento prací prostředek je vyvinutý na bázi nových poznatků a dokonale odstraňuje organické skvrny např. krev, ovoce apod.

Určeno pro profesionální použití !

Parfémováno.

Optimální dávka na ruční praní je 4-8 g / litr pracího roztoku. V automatické pračce lze doporučit v závislosti na tvrdosti vody a množství prádla dávku cca. 60 g.

Nebezpečí ! Obsahuje: metakřemičitan sodný pentahydrát, Geraniol. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


Složení podle Nařízení (ES) č. 648/2004, v platném znění: <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % mýdlo, <5 % zeolity, enzymy, optické zjasňovače, parfémy

UFI: JC00-U08X-X00D-F6HR

množství: 11 kg - baleno PE folii

trvanlivost : min. 2 roky od data uvedeném na obalu

vyrobeno v České republice

Bezpečnostní list vystaven.

Parametry a specifikace

Datový list
Bezpečnostní list

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies