Lavabell 25 l

Lavabell je vhodný pro všechny textilní materiály určené k praní při teplotách od 30 - 95 °C.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 10.700 Kč
Cena bez DPH:8.842 Kč
skladem

Popis zboží

Je použitelný pro praní v automatických pračkách i na ruční praní veškerého druhu prádla.

Účinnost připravku je závislá na tvrdosti vody.

Jedná se o pěnivý koncentrát bez barviv. Lehce parfémováno.

Vyrobeno v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Nebezpečí. Obsahuje isotridekanol,ethoxylovaný (>=2,5 EO) a alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení: ≥ 15 - < 30 neiontové povrchově aktivní látky, ≥ 5 - < 15 aniontové povrchově aktivní látky a < 5% parfémy (D-Limonene)

Parametry a specifikace

Objem
25 l

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies