Lavamat 1 l

Lavamat je silně alkalický čistící koncentrát určený výhradně pro použití v mycích automatech.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 240 Kč
Cena bez DPH:198 Kč
skladem
5.00 2

Popis zboží

Je silně alkalický čistící koncentrát určený výhradně pro použití v mycích automatech. Účinně odstraňuje mastnoty, tuky a zbytky jídel.

Je speciálně sladěn s přípravkem LAVABRILLO (prostředek určený k leštění nádobí).

Vyrobeno v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Použití:

Středně silné znečištění: na 1 litr mycí lázně stačí cca. 1-4 ml přípravku. Při větší tvrdosti vody je třeba dávku zvýšit, nebo nastavit dávkování regenareční soli. Množství spotřeby vody v myčce při mycím cyklu zjistíte v návodu výrobce.

Nebezpečí, Obsahuje ethylendiamintetraacetát tetrasodný a hydroxid sodný, Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení: ≥ 15 - < 30 % EDTA a její soli, < 5 % polykarboxyláty

Parametry a specifikace

Objem
1 l

23. 8. 2021  12:48

kvalita + cena

23. 8. 2021  12:46

kvalita mytí

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies