Siam - UNI koncentrát 10 l

Siam je vysoce pěnivý, víceúčelový koncentrovaný čistič pro celou domácnost.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 3.870 Kč
Cena bez DPH:3.198 Kč
skladem

Popis zboží

Siam je vysoce pěnivý víceúčelový koncentrovaný čistič pro celou domácnost.

Dosahuje vynikajícího čistícího účinku. Lze jej naředěný použít i na mytí nádobí.

Siam je určen na všechny povrchy a všechny druhy podlahových krytin. Je pro svou víceúčelovost ideálním společníkem na cesty. Výborně umyje silně znečištěná okna a skleněné plochy. Lze s ním čistit i lamino nábytel a lesklé plochy. SIAM lze použít i v ultrazvukové čističce.

Vyrobeno v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Použití :

Dle stupně znečištění či účelu použití je nutné SIAM naředit v poměru 1:10 (jde-li o velmi silné znečištění) nebo 1:20 až 1:40 (při středním znečištění nebo pro vytírání podlahy), případně 1:100 (na slabé znečištění či oplach). K ředění výrobku lze použít originální lahve FREE WAY se stupnicí.

Obsahuje: 15 - < 30 % aniontové povrchově aktivní látky.

složení : alkoholy, C12-14, ethoxylovaný,sulfáty, sodná sůl 

NEBEZPEČÍ! Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Výrobce ručí za stálou kvalitu výrobku. Neručí však za chyby způsobené špatným použitím. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí.

Bezpečnostní list vystaven - datum revize 24. 2. 2023

Parametry a specifikace

Objem
10 l

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Doporučujeme přikoupit

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies